Olympics Quizzes – 03

August 24, 2021
General Knowledge
4 0
35
Created on By admin

Olympics Quizzes - 03

Olympics Quizzes Tamil for Test your Olympic knowledge

1 / 12

ஒலிம்பிக்கில் மஞ்சள் வளையம் எதைக் குறிக்கிறது?

2 / 12

ஹாக்கியில் இந்தியா எத்தனை முறை ஒலிம்பிக் தங்கப் பதக்கம் வென்றுள்ளது?

3 / 12

2022 இல் கோடை மற்றும் குளிர்கால ஒலிம்பிக் இரண்டையும் எந்த நகரம் நடத்துகிறது?

4 / 12

எந்த நாட்டிற்காக ஒலிம்பிக் தங்கப் பதக்கம் வென்ற முதல் பெண்மணியாக மிஷெல் ஸ்மித் ஆனார்?

5 / 12

ஒலிம்பிக்கில் மருந்து சோதனை எப்போது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?

6 / 12

ஒலிம்பிக்கில் பெண்களின் டிராக் அண்ட் ஃபீல்ட் நிகழ்வுகள் எப்போது சேர்க்கப்பட்டன?

7 / 12

எந்த நாட்டின் டிராக் அண்ட் ஃபீல்ட் அணி 2016 ஒலிம்பிக்கில் தடை செய்யப்பட்டது?

8 / 12

ஒலிம்பிக் பொன்மொழி "சிட்டியஸ், அல்டியஸ், ஃபோர்டியஸ்" என்றால் என்ன?

9 / 12

1948 ஒலிம்பிக்கிற்கு எந்த நாடுகள் அழைக்கப்படவில்லை?

10 / 12

ஒலிம்பிக்கின் தொடக்க விழாவில் எந்த நாட்டைச் சேர்ந்த அணி எப்போதும் முதலில் அணிவகுக்கும்?

11 / 12

நவீன ஒலிம்பிக் மராத்தானின் நிலையான தூரம் என்ன?

12 / 12

ஆண்களுக்கான ஹாக்கியில் அதிக ஒலிம்பிக் தங்கப் பதக்கங்களை வென்ற நாடு எது?

Your score is

The average score is 34%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *